Ny indkaldelse udsendes til medlemmerne senere, når der er fundet en ny dato.

Indkaldelse til generalforsamling i Fodslaw Frederikshavn

Tirsdag den 09 februar 2021 kl. 19.00 i Ungdomsborgen Møllehusallé 59 9900 Frederikshavn

Dagsorden:

1.      Velkomst.

2.      Valg af dirigent og stemmetællere.

3.      Bestyrelsens beretning for 2020.

4.      Regnskab for 2020.

5.      Indkomne forslag: Forslag skal være formanden i hænde senest den 26. januar. 2021

6.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

Maja Birk Sørensen.                                                                             Ønsker ikke genvalg.

Jytte Dannesboe.                                                                                  villig til genvalg.

Margrethe Walther.                                                                             Villig til genvalg.

       7.   Valg af 2 suppleanter:

Jette Pedersen.                                                                                     Villig til genvalg.

Poul Budde Olesen.                                                                              Villig til genvalg.

      8.   Valg af 2 billagskontrollanter:

Helle Kleis.                                                                                            villig til genvalg.

Eva Thygesen.                                                                                       Villig til genvalg.

     9.   Valg af billagskontrollantsuppleant:

Per Malmgaard.                                                                                   Villig til genvalg.

    10. Valg af fanebærer og fanevagt.

    11. Eventuelt.

 

Bestyrelsen vælges normalt for 2 år af gangen, suppleanter og andre vælges for 1 år.

Øl og vand er gratis. Efter generalforsamlingen er Fodslaw vært ved kaffe og brød.

P.b.v.             Henning


Klik her for at få dit eget GoMINIsite